Untitled-1
שלום בן חור

שלום בן חור

דיני תעבורה

משרדנו מטפל בנאשמים בעבירות תעבורה בכל בתי המשפט בארץ. לנו ניסיון והצלחות רבות בייצוג נאשמים. נתפסת נוהג תחת השפעת אלכוהול? נהיגה במהירות מופרזת? זומנת לבית המשפט לתעבורה? נפסלת מנהלית ע"י קצין משטרה? הוגש כנגדך כתב אישום. "אנו נלחם על רישיון הנהיגה שלך".
נהיגה בשכרות
מיהו שיכור?
• מי ששותה "משקה משכר" בעת הנהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב.
• מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן- (כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים).
• מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
• מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע בתקנות.
מה הכמות המותרת?
פקודת התעבורה קובעת כי:
1. חמישים מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם.
2. ריכוז אלכוהול באויר נשוף ברמה שוות ערך לריכוז האמור בפסקה (1) או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד בדוגמה של אויר נשוף שנעשתה בבדיקה נשיפה.
אם זאת בעקבות פרשת עוזרי נקבע כי: המשטרה בפעילות האכיפה נגד נהגים שיכורים תגיש כתב אישום אך ורק נגד אלו שנמצא ריכוז אלכוהול בבדיקת הנשיפה מעל 290 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד למעט נהגים חדשים ונהגי מקצועיים.
התחושה הסובייקטיבית אם הנאשם מרגיש שיכור או לא אינה משפיעה על שיקול דעתו של השוטר ואינה עילה לביטול כתב האישום. המחוקק ובתי המשפט קבענו את הרף שיחשב לחזקה של שכרות.
האם כל הנהגים שווים בפני החוק- כאשר נמצאו שיכורים לעניין הענישה וכמות האלכוהול?
החוק מבדיל בין סוגים שונים של נהגים ובין קבוצות סיכון שונות. נהגים מהסוגים הבאים ייחשבו כשיכורים ברגע שיתגלה בגופם אלכוהול בכמות נמוכה הרבה יותר מזו המותרת לנהג רגיל - כמות של 50 מיקרוגרם בלבד.
החוק מבדיל בין סוגים שונים של נהגים ובין קבוצות סיכון שונות. נהגים מהסוגים הבאים ייחשבו כשיכורים ברגע שיתגלה בגופם אלכוהול בכמות נמוכה הרבה יותר מזו המותרת לנהג רגיל - כמות של 50 מיקרוגרם בלבד.
נהג חדש
נהג צעיר
נהג ברכב ציבורי
נהג ברכב מסחרי ו/או כבד (רכב שמשקלו מעל 3500 ק"ג)
נעצרת בחשד לנהיגה בשכרות- האם לסרב לבדיקה?
נהג אשר יסרב להוראות השוטר לעריכת בדיקה בגופו תקום עליו חזקה שנחשב לשיכור בעיני החוק. ונטל ההוכחה תרבוץ על כתיפיו להוכיח חפותו, שלעיתים קשה מאוד לסתור קביעה זו. על השוטר לציין בפני הנאשם את מהות הסירוב והשלכות הנובעות מכך. חוסר הסבר זה מצד השוטר לעיתים יכול להביא לזיכויו של החשוד.
בדיקת מאפיינים:
זוהי בדיקה שנערכת לנהג החשוד עוד בטרם נערכת בדיקת הנשיפה לאיתור אלכוהול ע"י מכשיר "הינשוף". בדיקת המאפיינים היא בדיקה שנערכת ע"י השוטר לצורך אבחון אם מדובר בנהג שיכור או לא. זוהי אינה בדיקה מדעית והיא יוצרת תחושות סובייקטיביות אצל השוטר ומכאן קיים לו שיקול דעת אם להמשיך בבציוע הליך הבדיקה באמצעות הינשוף או לשחרר את הנהג לדרכו. בדיקה זו ועיכוב הנהג תתבצע רק לאחר שקיים אצל השוטר יסוד סביר לחשש שמדובר בנהג שיכור.
הבדיקה מתבצע כך:
על הנהג לבצע הליכה על קו ישר, נגיעה באף, חזרה על צעדיו בעניים עצומות ועוד מספר פעולות דומות. המסכנות כאמור הינם סובייקטיביות של השוטר וזו האינדיקציה לבצע בדיקה באמצעות מכשיר הינשוף או בהגדרתו המקצועית DRAGER ALCOTEST 7110. בהתאם לפסיקה ( פס"ד אמדורסקי ועוד..) ניתן להרשיע נהג על סמך בדיקה זו בלבד.
מה צפוי למורשע בנהיגה בשכרות?
ס' 62(3) לפקודת התעבורה קובעת כי: נהג מורשע בעבירת שכרות צפוי לפסילת רישיון לתקופה הקבועה בס' 39 א' לפקודה. לשון החוק: " סעיף 39א' לפקודת התעבורה הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 62(3), דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה – פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר"
בדיקת הינשוף מראה שהנהג שיכור?
השוטר במקום אינו רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג, אלא עליו להזמינו לשימוע בפני קצין בדרגת מפקח ומעלה , ושם ישמיע את הגנתו. הליך השימוע יכול להוביל לפסילת רישיון הנהיגה ופסילת רישיון הרכב לתקופה בת 30 ימים. הליך השימוע אמור להתקיים בהתאם ללשון החוק תוך 72 שעות משעת ביצוע העבירה. יודגש כי השוטר רשאי ליטול את רישיון הנהיגה מהנהג ולתת לו רישיון נהיגה זמני בטופס עד לשימוע בפני הקצין. שימוע יכול להיערך במקום העבירה במידה וקצין משטרה נוכח במקום, ויתכן כי הרשיון יפסל לתקופה האמורה.
כתב אישום.
לאחר הבדיקות שאותם מבצע השוטר יקבל הנהג הזמנה לבית המשפט בכתב האישום, ושם צפוי לעונש פסילת מינימום של 24 חודשים, פסילה על תנאי וקנס.
היוועצות עם עורך הדין:
חשוב לזכור כי מדובר בעירה בין החמורות בתחום התעבורה וכן העונשים בגינה קשים מאוד. לכן יש להתייעץ עםם עורך דין הבקיא ברזי המשפט בתחום זה, ובנהלים אשר לפיהם על השוטר לערוך את הבדיקה מרגע העיכוב ועד לשחרור הנאשם. על עורך הדין לבדוק את הדברים הבאים: כשלים ראייתים, אמינות המכשיר, בדיקת המכשיר בהתאם לכללי המעבדה, ביצוע הליך העיכוב, חשד סביר, האם הבדיקות בוצעו על פי הנהלים ועוד.. בדיקות אלו ואיתור כשלים יסייעו לעורך הדין לעיתים לזיכוי הנאשם ולהקלה בעונשים הצפויים לו.
אזהרה! האמור במאמר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לשום מקרה. אין להסתמך על האמורים באתר מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

Share this post

Share on facebook
Share on print
Share on email
Call Now Buttonחייגו עכשיו
שינוי גודל גופנים